Вітаємо студентів факультету ЕлІТ з перемогами у другому турі ВКСНР.

У березні-квітні 2021 р. відбуваються засідання другого туру ВКСНР, в яких активно беруть участь студенти факультету ЕлІТ. За результатами незалежного рецензування та захисту на підсумкових конференціях наукові роботи Олександра ЛЕЛЮХА на тему "Дослідження режимів генерації детандер генераторного агрегату" (спеціальність  –  "Електричні машини і апарати", науковий керівник – к.т.н., доц. Кулінченко Г.В.), Вікторії ЛОГВИНЕНКО та Євгенія МИХАЙЛОВА на тему "Інформаційна технологія оцінки факторів, що формують пізнавальну самостійність студентів, для підвищення ефективності електронних освітніх технологій." (з галузі знань і спеціальності "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті", науковий керівник – д.т.н., проф. Лавров Є.А.), Анастасії РИЛОВОЇ на тему "Електрофізичні і магніторезистивні властивості високоентропійних плівкових сплавів" ( спеціальність  –  "Фізика та астрономія", науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Проценко І.Ю.) здобули перемоги (дипломи І-го ступеня). 
Вітаємо молодих науковців та їх керівників!
 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook