(2018-2019)

Матерiали доступнi за посиланням


(2017-2018)

Матерiали доступнi за посиланням


(2016-2017)

ПЛАН роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ на 2016-2017 навчальний рік

 

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1

1. Аналіз вибіркових дисциплін циклу загальної і професійної підготовки у 2016-2017 н. р.

2. Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2017-2018 н. р.

3. Корегування навчальних планів підготовки магістрів 2015 та 2016 рр. прийому.

Листопад

2016

Гайдабрус Б.В.


Ткач О.П.

 

1. Стан організації роботи Робочих груп та Експертних рад зі спеціальностей факультету.

2. Компетентнісний підхід до формування освітніх програм бакалаврів.

3. Про хід підготовки ліцензійних справ із спеціальностей «Середня освіта (Математика)» та «Середня освіта (Фізика)» .

Грудень 2016

Ткач О.П.


Однодворець Л.В.

Шуда І.О. 

1. Аналіз забезпечення математичної складової підготовки за спеціальностями факультету.

2. Аналіз забезпечення фізичної складової підготовки за спеціальностями факультету.

3. Формування навчальних планів ОКР «бакалавр» та «магістр» 2017 року прийому.

Лютий
2017

Шуда І.О.


Лопаткін Ю.М.


Лебедка С.М.

 

1. Аналіз забезпечення освітніх програм факультету інформаційними (навчально-методична література,  електронні ресурси) та матеріально-технічними (аудиторний фонд, лабораторії, комп'ютерна база, обладнання) ресурсами.

2. Аналіз та оптимізація навчальних планів заочної та дистанційної форм навчання для підвищення якості навчального процесу.

Березень

2017

Ващенко С.М.

Марченко А.В.

 

1. Аналіз системи організації навчального процесу представниками студентського самоврядування ф-ту ЕлІТ.

2. Підсумки роботи РЯСП.

3 Підготовка кафедр до нового 2017-2018 навчального року.

Червень

2017

Геращенко Д.М.Ткач О.П.

Проценко С.І.

 

Склад ради

 1. Проценко Сергій Іванович - декан факультету ЕлІТ, професор.
 2. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, ст. викладач кафедри прикладної фізики.
 3. Пономарьова Ксанна Ігорівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ.
 4. Гайдабрус Богдан Володимирович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 5. Марченко Анна Вікторівна - заступник декана з дистанційної форми навчання, доцента кафедри комп’ютерних наук.
 6. Борисенко Олексій Андрійович – завідувач кафедри електроенергетики, професор.
 7. Довбиш Анатолій Степанович - завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 8. Лисенко Олександр Володимирович – завідувач кафедри моделювання складних систем, доцент.
 9. Лопаткін Юрий Миколайович - завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, професор.
 10. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 11. Погребняк Олександр Дмитрович - завідувач кафедри наноелектроніки, професор.
 12. Проценко Іван Юхимович - завідувач кафедри прикладної фізики, професор.
 13. Геращенко Дар’я Миколаївна - студентський декан факультету ЕлІТ.
 14. Шуда Ірина Олександрівна – в.о.завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 15. Великодний Дмитро Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 16. Дрозденко Олексій Олександрович – доцент кафедри наноелектроніки.
 17. Шендрик Віра вікторівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 18. Біловол Катерина Олегівна - заступник студентського декана з навчальної роботи факультету ЕлІТ.
 19.  Однодворець Лариса Валентинівна - професор кафедри прикладної фізики.
 20. Лебединський Ігор Леонідович -  доцент кафедри електроенергетики.
 21. Кулик Ігор Анатолійович - доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 22. Швець Уляна Станіславівна - старший викладач кафедри моделювання складних систем;
 23. Кривець Олександр Сергійович  – доцент кафедри наноелектроніки.
 24. Захарченко Надія Миколаївна – старший викладач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, заступник завідувача кафедри.
 25. Оглобліна Олена Іванівна - доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем;
 26. Лебeдка Сергій Миколайович - старший викладач кафедри електроенергетики.

 

Проведені ради

 

 

Протокол

Порядок денний

№ 1 від 14.11.2016 р.

1.     Аналіз вибіркових дисциплін циклу загальної і професійної підготовки у 2016-2017 н. р.

2.     Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2017-2018 н. р.

3.     Корегування навчальних планів підготовки магістрів 2015 та 2016 рр. прийому.

 

№ 2 від 13.01.2017

1.     Про принципи формування навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік.

2.     Затвердження шаблонів навчальних планів для бакалаврів та магістрів.

3.     Аналіз якості викладання дисциплін англійською мовою.

4.     Обговорення організації самостійної роботи студентів.