(2022-2023)

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
14.11.2022, Протокол №2

Були ухвалені рішення стосовно:
1. Вдосконалення навчально методичних комплексів за дисциплінами, що викладаються на факультеті
2. Вдосконалення практик інклюзивності та використання електронних навчальних платформ (LMS)
3. Підвищення стабільності навчального процесу в умовах планових та аварійних відключень електроенергії
4. Формування каталогів вибіркових дисциплін
5. Припинення практик цитування російськомовних джерел у кваліфікаційних роботах здобувачів

Повний текст протоколу доступний за посиланням http://bit.ly/3ETw2Zk

 

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2022-2023 навчальний рік

 

Розглянутий та затверджений  

на засіданні Ради з якості 

26.08.2022 р., протокол № 1

 

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

 
 1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік. 

Серпень 

2022

Пазуха І.М.

 
 1. Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2022-2023 

2. Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2023-2024 н. р.

Листопад

2022

Пазуха І.М.

Зав. кафедри

 

1. Формування навчальних планів підготовки освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» на 2023 рік прийому. 

2. Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання.

Грудень 2022

Пазуха І.М.

Зав. кафедри


Лютий Т.В.

 
 1. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2023-2024 навчальний рік. 
 2. Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2023


Пазуха І.М.


Дрозденко О.О.

 

Примітка 

Згідно  з  регламентом  роботи  Ради  з  якості  можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань.

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 0026р-52

 

Затвердити оновлений склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ у 2022-2023 навчальному році у кількості 27 осіб:

 

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Пазуха Ірина Михайлівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри інформаційних технологій.
 4. Лютий Тарас Володимирович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 5. Дворниченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Шелехов Ігор Володимирович – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, доцент.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 10. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 11. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 12. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри інформаційних технологій, доцент.
 13. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 14. Леонтьєв Петро Володимирович - в.о. завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 15. Лебединський Ігор Леонідович –  завідувач кафедри електроенергетики, доцент.
 16. Любчак Володимир Олександрович - завідувач кафедри кібербезпеки, професор.
 17. Коваль Віталій Вікторович - старший викладач кафедри кібербезпеки. 
 18. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 19. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 20. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 21. Ющенко Ольга Володимирівна – доцент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні.
 22. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 23. Журба В’ячеслав Олегович - доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 24. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 25. Усенко Владислав Сергійович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ІТ-02.
 26. Євтушенко Роман Олексійович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. КБ-01.
 27. Рилова Анастасія Костянтинівна - магістр гр. ЕПм.н-11.

 

(2021-2022)

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2021-2022 навчальний рік

 

Розглянутий та затверджений 

на засіданні Ради з якості

30.08.2021 р., протокол № 1

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1

 

Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Серпень

2021

Ткач О.П.

 

 2

 

Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2021-2022

Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2022-2023 н. р.

Про результати акредитації освітньої програми ОПП Кібербезпека освітнього рівня бакалавр.

Листопад

2021

 

Ткач О.П.

 Зав. кафедри

Лаврик Т.В.

 3

 

Формування навчальних планів підготовки освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» на 2022 рік прийому.

Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання.

Грудень
2021

Ткач О.П.

Зав. кафедри

 Колесник М.М.

 4

Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2022-2023 навчальний рік.

Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2022

 

Ткач О.П.

 

Примітка

Згідно  з  регламентом  роботи  Ради  з  якості  можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань.

 

Склад Групи експертизи якості освітніх програм факультету ЕлІТ 2021-2022 н.р.

 

 1. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 2. Марченко Анна Вікторівна – заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 3. Дворніченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 4. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 5. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 6. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 7. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 8. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 9. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 10. Великодний Дмитро Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 11. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри ІТП, доцент.
 12. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 13. Коротока Тетяна Володимирівна - асистент кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 14. Лебединський Ігор Леонідович – доцент кафедри електроенергетики.
 15. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 16. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 047р-52

 

Затвердити оновлений склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій у 2021-2022 навчальному році у кількості 27 осіб:

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ. заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 4. Колесник Максим Миколайович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 5. Лютий Тарас Володимирович - заступник декана з міжнародної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 6. Дворніченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 7. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 8. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 9. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 10. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 11. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 12. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 13. Великодний Дмитро Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 14. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри ІТП, доцент.
 15. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 16. Коротока Тетяна Володимирівна - асистент кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 17. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 18. Лебединський Ігор Леонідович –  доцент кафедри електроенергетики.
 19. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 20. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 21. Рогоз Владислав Миколайович – асистент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні.
 22. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 23. Шелехов Ігор Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 24. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 25. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.
 26. Сніжко Артем Ярославович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-91.
 27.  Рилова Анастасія Костянтинівна - магістр гр. ЕПм.н-11.

(2020-2021)

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2020-2021 навчальний рік

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1

Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Затвердження Робочих програм навчальних дисциплін за всіма спеціальностями факультету

Затвердження освітньої програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОР магістр у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти

Серпень

2020

Ткач О.П.

Дрозденко О.О.

 2

Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2020-21

Питання щодо вдосконалення методів  дистанційного/електронного навчання..

Жовтень

2020

Ткач О.П.

Марченко А.В.

 3

Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2020-2021 н. р.

Формування навчальних планів підготовки «бакалавр» та «магістр» на 2021 рік прийому.

Листопад
2020

Ткач О.П.

 Зав. кафедри

 4

Про результати акредитації освітньої програми - ОПП Наука про дані та моделювання складних систем освітнього рівня магістр.

Березень

2020

 

Князь І.О.
 5

Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2021-2022 навчальний рік.

Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2020

Ткач О.П.

 

 

С К Л А Д   Р А Д И

 із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2020-2021 навчальний рік

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ. заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 4. Колесник Максим Миколайович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 5. Козлова Ірина Іванівна – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки, професор.
 10. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 11. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 12. Великодний Дмитро Володимирович – завідувач секції ІКТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 13. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач секції ІТП, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 14. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 15. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 16. Лебединський Ігор Леонідович –  доцент кафедри електроенергетики.
 17. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 18. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 19. Рогоз Владислав Миколайович – асистент кафедри наноелектроніки.
 20. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 21. Шелехов Ігор Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 22. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 23. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.
 24. Сніжко Артем Ярославович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-91.

(2018-2019)

Матерiали доступнi за посиланням


(2017-2018)

Матерiали доступнi за посиланням


(2016-2017)

Матеріали доступні за посиланням