Доцент кафедри комп’ютерних наук СумДУ Чибіряк Яна Іванівна взяла участь у виконанні освітнього гранту, наданого польським фондом InterMarium. Було укладено договір про співпрацю між СумДУ та InterMarium, на основі якого університет безкоштовно отримав 20 ліцензій на сучасне програмне забезпечення FlexSim. Серед користувачів FlexSim СумДУ став третім університетом на Україні після Національного університету водного та екологічного машинобудування у місті Рівне і Національного університету “Львівська політехніка”.

Система FlexSim – це потужне програмне середовище, призначене для побудови і дослідження імітаційних моделей складних систем різного призначення. Суть моделювання у середовищі FlexSim полягає в тому, що існуюча система заміняється комп’ютерною моделлю і дослідження всіх процесів, які відбуваються у реальній системі, проводяться у програмному середовищі. Побудована і запущена на виконання модель повністю відображає (або імітує) роботу існуючої системи.

В даний час у складі кафедри Комп’ютерних наук під керівництвом доцента Чибіряк Я.І. створено навчальний центр «Імітаційне моделювання та аналіз систем» та здійснено впровадження програми FlexSim у навчальний процес кафедри в межах викладання дисципліни «Моделювання систем».

Моделювання є важливим інструментом для підтримки процесів прийняття рішень при вирішенні практичних задач. Розробка та дослідження моделей у середовищі FlexSim сприяє розвитку професійних компетенцій студентів. У ході навчального процесу студенти проводять експерименти з моделями, реалізовуючи власні пропозиції та ідеї щодо підвищення ефективності роботи систем.  Висока гнучкість та зручність програмного середовища дозволяє швидко оцінювати результати виконаних змін та створює атмосферу зацікавленості у процесі навчання.

Фонд InterMarium розвиває співробітництво в академічній сфері між університетами, що є користувачами FlexSim. Для студентів, які захоплюються реалізацією імітаційних моделей та мають успіхи у вивченні FlexSim, надається можливість проходити стажування та удосконалювати свої знання у європейських університетах, таких як:

  • Познанський технологічний університет (Познань, Польща)
  • Сілезький технологічний університет (Катовіце, Польща)
  • Університет науки і технологій (Краків, Польща)
  • Афінський Національний технічний університет (Афіни, Греція)
  • Університет Бізнесу в Домброве Гурнічей (Домбров, Польща),
  • Вроцлавський університет науки та технологій (Вроцлав, Польща)
  • Вища школа Східної Європи в Перемишлі (Перемишль, Польща)
  • Маріборський Університет (Марібор, Словенія)
  • Рієцький університет (Рієка, Хорватія).

Для довідки. Польський Фонд InterMarium створений у 2018 році. Серед основних цілей Фонду: просування концепцій, інноваційних методів управління, направлених на покращення продуктів, процесів і послуг, включаючи Індустрію 4.0, комп'ютерне моделювання, 3D візуалізацію, віртуальну реальність. Розвиток співпраці в освітньому, науковому та економічному середовищі між країнами Балтійсько-Чорноморського регіону.  

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook