Галузь знань: Освітня програма:

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності, оскільки забезпечує людство теплом, світлом та енергією, без якої неможлива робота будь-якого електричного, електронного, комп’ютерного устаткування, обладнання промислових підприємств, транспорту т.д. Професійна підготовка інженерів-електриків електротехнічних систем проводиться на базі багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних систем електроспоживання, передового досвіду світової електроенергетики, розвитку нових технологій отримання, передачі та споживання електроенергії, вимог енергозбереження, глобальної інформатизації керування електроспоживанням, чіткої перспективи розвитку нових джерел отримання електричної енергії та підвищення уваги до застосування енергозберігаючих заходів у промисловості.

ПІДГОТОВКА

На спеціальності проводиться підготовка інженерів-електриків з розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування. В основу професійної підготовки спеціалістів-електроенергетиків положено новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється комп’ютерному проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчення питань створення сучасних відновлювальних джерел енергії, застосування енергоефективних технологій. Фахівці, які закінчили цю спеціальність, отримують професію інженера-електрика в галузі електропостачання промислових підприємств, виробництва та розподілу електричної енергії. Вони займаються розробкою проектної та робочої документації окремих вузлів електроенергетичних систем, розробкою комп'ютерних варіантів проектної та конструкторської документації, розрахунком електричних схем і застосуванням обчислювальної техніки при проектних розрахунках, плануванням навантажень і витрат електроенергії, управлінням роботою електроустаткування електростанції (підстанції), контролем роботи автоматичних систем управління енергетичними установками, обслуговуванням енергетичних установок та електроустаткування електростанції (підстанції) районних електричних мереж.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники працюють на підприємствах і організаціях різних форм власності, пов’язаних із виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії, в закладах науки, на посадах головного енергетика, заступника головного енергетика на підприємствах, фахівця з енергоменеджменту та енергоаудиту, спеціаліста з використання сучасних енергозберігаючих технологій, інженера-конструктора у проектних організаціях.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube