Галузь знань: Спеціальність:

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Комп'ютерні технології та наноматеріали в електроніці

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сучасний стан розвитку техніки характеризується все більшим зростанням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. За даними статистики, до 80 % від обсягу всієї світової промисловості займає саме електроніка. У промисловості, у побуті, в автомобілі, на космічному кораблі, у комерційному банку – скрізь ми стикаємося з електронними пристроями та системами, до яких належать: джерела живлення, починаючи від побутових випрямлячів, зарядних пристроїв, джерел безперервного живлення й закінчуючи потужними промисловими перетворювальними пристроями та системами; підсилювачі електричних сигналів; мікропроцесорні пристрої та системи керування різними об'єктами; пристрої зв'язку й телекомунікаційні системи; комп'ютерні системи загального та спеціального призначення. Об’єктом професійної діяльності спеціалістів у галузі електронних систем є електронні керуючі системи, системи збирання та передачі даних, локальні й глобальні комп’ютерні мережі, комп’ютерні системи захисту інформації, цифрові мікропроцесорні системи та їх програмне забезпечення, пристрої та системи відображення інформації, силова та перетворювальна (енергетична) електронна техніка, комп’ютерний аналіз та моделювання електронних пристроїв та систем.

ПІДГОТОВКА

У процесі навчання студенти вивчають низку взаємопов'язаних дисциплін, які дають змогу зрозуміти принцип дії найрізноманітніших приладів та пристроїв електроніки, засвоїти методи аналізування процесів у них і навчитися розраховувати елементи електронних систем, методи проектування та конструювання електронних пристроїв та систем усіх рівнів складності, розглядають питання їх обслуговування та експлуатації. Випускники даної спеціальності здатні самостійно розробляти аналогові, цифрові, мікропроцесорні та перетворювальні електронні пристрої з застосуванням комп'ютерних і мережних технологій проектування. Широкий профіль і високий рівень підготовки фахівців надають їм змогу легко опановувати суміжні напрямки освіти, методи і засоби розробки і виготовлення електронних систем у різноманітних сферах.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Спеціалісти працюють у державних і приватних електронних та приладобудівних підприємствах, що займаються виробництвом, сервісним обслуговуванням і реалізацією електронної та комп’ютерної техніки, експлуатацією та ремонтом електронних пристроїв, мікропроцесорної техніки та комп'ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, науково-дослідних установах Академії наук України та в навчальних закладах освіти.

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172
+38 (095) 460 84 16

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook