Мета та механізм: Навчання студента за індивідуальним планом (ІНП) має на меті посилення наукової підготовки студента за певним профілем. Наприклад, поглиблене заняття науковою діяльністю, підготовка до вступу в аспірантуру, або цільової підготовки фахівців на замовлення науково-дослідних установ та науково-виробничих підприємств тощо. В цьому випадку студенту замінюється ряд дисциплін на інші – профільні дисципліни, і призначається керівник інд. плану. Як правило саме керівник викладає профільні дисципліни замість дисциплін, що передбачені навчальним планом.

Термін навчання: студент може навчатися один та більше семестрів за індивідуальним планом (до завершення рівня бакалавр, спеціаліст або магістр).

Вимоги до претендентів: На навчання за ІНП можуть переводитися переважно з п’ятого та наступного семестрів студенти, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та студенті, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» (для спеціальностей медичного спрямування – переважно з п’ятого та наступного семестрів навчання) та «магістр», які:

  • мають середній бал успішності за весь попередній період навчання, як правило, не менше 4,5. Для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр» при розрахунках середнього балу враховується період навчання за ОКР «бакалавр»;
  • приймають участь в науковій роботі (наукові гуртки, лабораторії, студентські НДІ тощо);
  • опублікували щонайменше одну статтю, що є обов’язковою умовою для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст» (крім спеціальностей медичного спрямування) та «магістр»;
  • приймали участь в конкурсах студентських наукових робіт, або предметних олімпіадах, або опублікували щонайменше одну;
  • на достатньому рівні володіють іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами міжнародного академічного спілкування). До цей категорії осіб належать студенти, які надали міжнародні мовні сертифікати TOEFL, IELTS, TOEIC та їм аналогічні та студенти, які мають середній бал з нормативної дисципліни «Іноземна мова» навчального плану ОКР «бакалавр», як правило, не менше 4,5 та протягом дії ІНП продовжують поглиблене вивчення іноземної мови (поглиблений курс з іноземної мови циклу дисциплін вільного вибору студентів або інші форми мовної підготовки СумДУ);
  • зараховані до групи наукового резерву (для студентів, які навчаються за ОКР «спеціаліст», «магістр») та є кандидатами для вступу до аспірантури.

Додатково при вирішенні питань переведення студентів на навчання за ІНП може бути врахована їх участь в наукових конференціях з опублікуванням тез доповідей.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook