Мета та механізм: Процес навчання студента за індивідуальним графіком має на меті зменшити обсяг аудиторної роботи студента. Наприклад, якщо студент вже працює за напрямом спеціальності, посилено займається спортом, активною позанавчальною діяльністю у СумДУ тощо. У цьому випадку студенту зменшується аудиторне навантаження з окремих або всіх дисциплін семестру за особистими домовленостями з викладачами.

Термін навчання: студент за індивідуальним графіком може навчатися протягом одного семестру.

Необхідні кроки для переходу на індивідуальний графік:

  • Принести довідку про працевлаштування, довідку зі спорт клубу або іншу, що підтверджує занятість студента під час навчання.
  • Оформити комплект документів  (на кожен семестр окремо).
  • Написану заяву погодити з зав.кафедрою. 
  • Надруковану таблицю підписати у заступника декана з навчальної роботи.
  • Після підписання таблиці зняти для себе ксерокопію таблиці, а оригінал комплекту документів передати на підпис заступнику декана з навчально-організаційної роботи (ЕТ-233) (Комплект: заява, таблиця та довіка).
  • Після підписання розпорядження деканом факультету ЕлІТ - студент навчається за інд. графіком.

Документи бажано оформити до початку нового семестру. Проте можливо і протягом двох тижнів після початку семестру.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected]t.sumdu.edu.ua [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook