На факультеті здійснено аналіз наявного навчально-методичного матеріалу дисциплін та проведено зустрічі з представниками кафедр щодо обговорення і пошуків шляхів вирішення проблемних питань.

 

 

 

 

 

 

 

Сучасний навчальний процес - це не лише спілкування з непересічними та харизматичними викладачами. Значною мірою успішність навчання залежить від розмаїття технічних засобів, що викладач використовує у роботі зі студентами. Технологічність - наша нова харизма. Чим інтенсивніше використовуються у навчальному процесі імерсивні технології, можливості мультимедіа та сучасні електронні навчальні платформи - тим більше вдається досягти викладачу. Відповідно, тим більшого визнання здобуває кафедра та університет. Саме тому Радою з якості вищої освіти та деканатом факультету ЕлІТ було здійснено глибокий аналіз наявного навчально методичного матеріалу, що використовується викладачами наших кафедр. Увага приділялась якості конвенційного методичного забезпечення, такого як підручники та методичні вказівки, а, також, мультимедійним презентаціям, відео-матеріалам та курсам у поширених LMS. У такий спосіб було встановлено реальний стан справ та сформовано завдання для розвитку навчально-методичної бази факультету, шляхів засвоєння нових підходів, збільшення прозорості та пришвидшення обміну досвідом. Результати аналізу були обговорені в рамках серії методичних семінарів, що відбулися у період з 13 по 20 січня 2022 р. Формат семінарів був обраний максимально конструктивний: представники перевіряючої комісії приходили до кафедр факультету з доповіддю та пропозиціями щодо виправлення ситуації. Відбувся змістовний та відвертий діалог, в ході якого були озвучені гострі та болючі питання стосовно об'єктивних причин далеко неідеального навчально-методичного забезпечення. Ніхто не ухилявся від відповідальності та не боявся отримувати відверті відповіді на відверті питання. Адже чесні відповіді та визнання реальних проблем – необхідна ознака сильних колективів, здатних долати виклики. Окрім обговорення тактики виправлення критичних недоліків та стратегії подальшого розвитку було прийнято рішення практикувати подібні зустрічі на регулярній основі.

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook