З 19 по 23 квітня 2021 року на факультеті ЕлІТ спільно з Міжнародним університетом "Астана" були проведені міжнародні конференції студентів та молодих учених "Фізика. Електроніка. Електротехніка : 2021" та "Інформатика. Математика. Автоматика : 2021".

 19 квітня 2021 року відбулося відкриття вже традиційних щорічних міжнародних конференцій студентів та молодих учених "Фізика. Електроніка. Електротехніка : 2021" (ФЕЕ-2021) та "Інформатика. Математика. Автоматика : 2021" (ІМА-2021). 

 
У цьому році співорганізаторами конференції ІМА-2021 виступили ряд іноземних ЗВО та організацій. Серед них Міжнародний університет "Астана", Евразійский національний університет ім. Гумильова, Університет Туран, Astana Innovations, Інститут інформаційних та обчислювальних технологій КН МОН РК (Республіка Казахстан).
 
У цілому на конференції було подано більше 150 тез доповідей. Протягом п'яти робочих днів з 19 по 23 квітня, згідно з програмою конференції (https://elitconference.sumdu.edu.ua), на кафедрах факультету електроніки та інформаційних технологій та МУ "Астана" відбулися засідання секцій, у яких взяло участь до 200 учасників і було заслухано близько 100 усних доповідей. Усі засідання будуть проведені дистанційно з використанням засобів онлайн-комунікацій (Google Meet, Zoom тощо).
 
На конференції ФЕЕ-2021 висвітлювалися питання, пов’язані з фізичними процесами та явищами, що відбуваються в наноструктурованих матеріалах, використанням таких матеріалів у сучасному приладобудуванні, створенні різних датчиків електричних величин, а також новими тенденціями в електротехніці та енергетиці. 
 
Тематика конференції IMA-2021 включає такі напрями, як методи математичного моделювання, теоретичні та прикладні аспекти інформатизації, програмування та застосування інформаційних технологій, проєктування та застосування засобів автоматизації та управління у всіх сферах людської діяльності.

Бажаємо плідної роботи та нових наукових вершин учасникам конференцій.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook