Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1195-л від 13.06.2018 «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів та вищих професійних училищах з 25 по 27 червня на секції Комп’ютеризованих систем управління кафедри Комп’ютерних наук працює комісія з питань проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» у складі:

  1. Филипенко Олександр Іванович – голова комісії, декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.
  2. Василець Святослав Володимирович – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, доцент.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook