Міжнародна група наукових дослідників до складу якої увійшов аспірант кафедри Електроніки і комп'ютерної техніки Доброжан Олександр Анатолійович опублікувала оглядову статтю "Compound Copper Chalcogenide Nanocrystals" у престижному журналі світового рівня Chemical Reviews (імпакт-фактор журналу - 37.369). Ця стаття стала вдалим завершенням наукового стажування аспіранта у Каталонському інституті енергетичних досліджень (Catalonia Institue for Energy Research), де аспірант проводив наукову діяльність під керівництвом проф. Андреу Кабот (Prof. Andreu Cabot) та док. Марії Ібаньес (Dr. Maria Ibanez) в періоди 2013, 2015-2016 рр.

 

Наукова робота має оглядовий характер та присвячена питанням синтезу, дослідженню властивостей та областям застосувань халькогенідних наночастинок на основі міді. Різноманітність хімічного та структурного складу, презиційна інженерія зонної структури та керування дефектністю дають можливість точно контролювати електричні, оптичні та плазмонні властивості таких матеріалів. Крім того, в роботі розглянуто актуальний стан розвитку іерархічних структур на основі таких наночастинок. Огляд викладений на 245 сторінках та містить 2189 посилань.

У наш час матеріали на основі наночастинок міді знайшли широке застосування в різних областях перетворення енергії (сонячна енергетика, фотокаталіз, термоелектрика), зберігання енергії (літій-іонні батареї), у оптоелектроніці (плазмоніка, світлодіоди, біомаркування), електрохімічній та біохімічній сенсориці, біомедичних приладах (магніто-резонансна та рентгенівська томографія), медичній терапії (фотохімічній- , імуно- та радіотерапії, точкова доставки ліків). Сукупність досягнень у синтезі, ієрархічній побудові, та різноманітних областях застосування таких наночастинок за останні десятиліття привела до значного економічного та екологічного впливу на стан сучасного суспільства.

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook