Максимальні обсяги державного замовлення на підготовку за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної освіти у 2016 році за денною формою навчання  

Спеціальність

Максимальний обсяг державного замовлення

Ліцензований обсяг

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

106

150

Кібербезпека

10

30

Прикладна математика

41

60

Електроніка

46

100

Телекомунікації та радіотехніка

18

30

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

25

40

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

27

50

Мікро- та наноситемна техніка

25

50

 

Фіксований розподіл обсягу державного замовленняна підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» у 2016 році(прийом на 1 курс  зі скороченим терміном навчання або на 2-3 курс на вакансії на основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

Спеціальність

Фіксований обсяг державного замовлення + вакансії

(термін навчання)

Ліцензований обсяг

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

11 (3 роки)

30 (2 роки)

150

Кібербезпека

-

30

Прикладна математика

1 (3 роки)

2 (2 роки)

60

Електроніка

3 (2 роки)

100

Телекомунікації та радіотехніка

2 (3 роки)

30

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9 (3 роки)

3 (2 роки)

40

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

9 (3 роки)

1 (2 роки)

50

Мікро- та наноситемна техніка

2 (3 роки)

2 (3 роки)

50

 

 Обсяг державного замовлення на підготовку за освітнім ступенем «Магістр» 

Спеціальність

Освітня програма

Обсяг

Електроніка

Електронні системи

15

Електроніка

Електронні прилади та пристрої

32

Комп`ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології проектування

27

Комп`ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

35

Комп`ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології

15

Прикладна математика

Прикладна математика

20

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

20

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

30

Мікро- та наноситемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

20

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook