Співробітниками кафедри прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій, випускниками ф-ту, які навчаються в аспірантурі Університету ім.Й. Гуттенберга в Німеччині, започаткований цикл робіт стосовно емісійних властивостей наноструктурованих систем. Загальну координацію робіт здійснює  Лауреат нобелівської премії 2007 року, професор Fritz Haber Institute of the Max Planck Society (Берлін, Німеччина) Gerhard Ertl. Він також виступає співавтором цих робіт разом із спіробітниками Інституту фізики Університету ім.Й.Гуттенберга (Майнц, Німеччина). Перша робота циклу опублікована в "Журналі нано- та електронної фізики", Т.8, №2, 2016. На думку Редакційної колегії журналу публікація робіт із всесвітньо відомим фахівцем в галузі фізики та хімії поверхні буде сприяти підвищенню інтересу до журналу вчених різних країн. У плани Редколегії "Журналу нано- та електронної фізики" входить публікація ще двох робіт започаткованого циклу спільно з Лауреатом нобелівської премії проф. Gerhard Ertl.

 

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook