(2023-2024)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 0017р-52. від 01 березня  2024 р.

 

Затвердити оновлений склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ у 2023-2024 навчальному році у кількості 26 осіб:

 

 1. Волк Юрій Юрійович – декан факультету ЕлІТ.
 2. Пазуха Ірина Михайлівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступниця декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступниця декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри інформаційних технологій.
 4. Лютий Тарас Володимирович – перший заступник декана факультету ЕлІТ, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 5. Дворниченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Шелехов Ігор Володимирович – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, доцент.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Однодворець Лариса Валентинівна – завідувачка кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 10. Шуда Ірина Олександрівна – завідувачка кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 11. Шендрик Віра Вікторівна – завідувачка кафедри інформаційних технологій, доцент.
 12. Леонтьєв Петро Володимирович - завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 13. Лебединський Ігор Леонідович –  завідувач кафедри електроенергетики, доцент.
 14. Любчак Володимир Олександрович - завідувач кафедри кібербезпеки, професор.
 15. Лаврик Тетяна Володимирівна - старший викладач кафедри кібербезпеки. 
 16. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 17. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 18. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 19. Пасько Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 20. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 21. Журба В’ячеслав Олегович - доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 22. Ющенко Ольга Володимирівна - доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 23. Васюхно Микола Віталійович – в.о голови НТСА ЕлІТ, здобувач ступеня доктор філософії.
 24. Корольова Поліна Олександрівна – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ІТ-12.
 25. Зюзько Юлія Василівна – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-21.
 26. Павленко Сергій Вікторович – здобувач вищої освіти, гр. ЕП.м-31н.

 

 

 

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
30.10.2023, Протокол №2Були ухвалені рішення стосовно:

1. Необхідності перегляду та оновлення ОПП «Електротехнічні системи електроспоживання» (ОС «бакалавр», «магістр»); ОПП «Електронні інформаційні системи» (ОС «бакалавр»), ОПП «Нанотехнології та біомедичні системи» (ОС «бакалавр»), ОПП «Наука про дані та моделювання складних систем» (ОС «магістр»).
2. Розробки механізму оприлюднення НМК з повним або частково закритим доступом для дисциплін, що викладаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації».
3. Формування каталогу вибіркових дисциплін загальної підготовки факультету ЕлІТ на 2024/2025 н.р.
4. Формування каталогів вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки факультету ЕлІТ на 2024/2025 н.р.
5. Оновити в електронному каталозі бібліотеки перелік основної літератури за дисциплінами, що викладаються на факультеті ЕлІТ.
Повний текст протоколу доступний за посиланням https://cutt.ly/lwGFiqln

 

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2023-2024 навчальний рік

 

Розглянутий та затверджений на засіданні Ради з якості 28.08.2023 р., протокол № 1

 

 

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1.

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік.

Серпень

2023

Пазуха І.М.

 

 

2.

1.  Аналіз перевірки кафедр до 2023/2024 н.р.  навчального року

2. Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2024-2025 н. р.

3. Про результати акредитації освітньої програми ОПП Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка освітнього рівня бакалавр.

Жовтень

2023

Пазуха І.М.,

Лютий Т.В.

Зав. кафедри

 

Гарант ОП

 

 

3. 

1. Формування навчальних планів підготовки освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» на 2024 рік прийому.

Грудень 2023

Пазуха І.М.

Зав. кафедри

4.  

1. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2024-2025 навчальний рік.

2. Про результати акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових  програм за 2023-2024 н.р.

3. Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2023

Пазуха І.М.

 

 

Пазуха І.М.

Гаранти ОП

Волк Ю.Ю.

 

Примітка

Згідно з регламентом роботи Ради з якості можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань.

 

 

СКЛАД РАДИ

 із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2023-2024 навчальний рік

 

 1. Волк Юрій Юрійович – декан факультету ЕлІТ.
 2. Пазуха Ірина Михайлівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступниця декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступниця декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри інформаційних технологій.
 4. Лютий Тарас Володимирович – перший заступник декана факультету ЕлІТ, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 5. Дворниченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Шелехов Ігор Володимирович – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, доцент.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 10. Однодворець Лариса Валентинівна – завідувачка кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 11. Шуда Ірина Олександрівна – завідувачка кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 12. Шендрик Віра Вікторівна – завідувачка кафедри інформаційних технологій, доцент.
 13. Леонтьєв Петро Володимирович - завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 14. Лебединський Ігор Леонідович –  завідувач кафедри електроенергетики, доцент.
 15. Любчак Володимир Олександрович - завідувач кафедри кібербезпеки, професор.
 16. Лаврик Тетяна Володимирівна - старший викладач кафедри кібербезпеки.
 17. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 18. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 19. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 20. Пасько Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 21. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 22. Журба В’ячеслав Олегович - доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 23. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач ступеня доктор філософії.
 24. Корольова Поліна Олександрівна – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ІТ-12.
 25. Зюзько Юлія Василівна – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-21.
 26. Чухно Віра Юріївна - магістр гр. ПМ.м-21.

 

 

(2022-2023)

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
05.06.2023, Протокол №6

Були ухвалені рішення:

 1. Рекомендувати розглянути Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ та Вченій раді СумДУ затвердити оновлену освітньо-професійну програму «Електронні інформаційні системи» для 2023 р.п. з урахуванням зауважень та рекомендацій експертної групи та галузевої експертної ради з акредитації.
 2. Рекомендувати розглянути Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ та Вченій раді СумДУ затвердити оновлену освітньо-наукову програму «Електронні інформаційні системи» для 2023 р.п.
 3. Рекомендувати розглянути Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ та Вченій раді СумДУ внести зміни у освітньо-професійну програму «Кібербезпека» для 2020 р.п., а саме додати ОК «Кваліфікаційна робота бакалавра» замість ОК «Системи інформаційної безпеки», уточнити назви освітніх компонентів, пов’язаних з практичною підготовкою здобувачів.
 4. Затвердити оновлений графік навчального процесу на 2023/2024 н.р. та внести зміни до навчальних планів та освітніх програм.
 5. Збільшити кількість аудиторних годин з 32 до 40 для ОК «Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів» та ОК «Професійні комунікації та інтелектуальна власність», що включені до циклу дисциплін професійної підготовки за спеціальностями другого (магістерського) рівня на факультеті ЕлІТ.

Повний текст протоколу доступний за посиланням https://bit.ly/3oR2XZb

 

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
12.05.2023, Протокол №5

Були ухвалені рішення:

Рекомендувати розглянути Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ та Вченій раді СумДУ змінити назву освітньо-професійної програми «Електронні системи та компоненти» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на «Електронні системи» та затвердити оновлену освітньо-професійну програму «Електронні системи» з урахуванням зауважень та рекомендацій експертної групи з акредитації.
Повний текст протоколу доступний за посиланням https://bit.ly/43Q0s8x

 

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
24.04.2023, Протокол №4

Були ухвалені рішення:

 1. Провести опитування серед викладачів щодо даного питання щоб виявити найбільш проблемні моменти процесу залучення залучення роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу.
 2. В опитуванні, зокрема, як пропонувати варіанти відповідей на вибір так і пропонувати респондентам давати своє відповіді та ділитись власними думками.
 3. Окрему увагу приділити агрегуванню кращих практик з метою їх розповсюдження.
 4. Результати опитування обговорити на одному з наступних засідань Ради з якості з метою обґрунтованого формування єдиної політики факультету щодо залучення роботодавців до навчального процесу та надання дієвих рекомендацій.
 5. Продумати дієві засоби інформування здобувачів про залучення професіоналів-практиків, експертів галузі до проведення занять.

Повний текст протоколу доступний за посиланням https://bit.ly/43rONwO

 

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
24.02.2023, Протокол №3

 

Були ухвалені рішення стосовно:

 1. Затвердження зміни до освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів в переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті ЕлІТ, у відповідності до постанови КМУ від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказом МОН «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти».
 2. Затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 3. Затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 4. Затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Мікро- та наносистемна техніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 5. Затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Наука про дані та моделювання складних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 6. Розпочати системну роботу над удосконаленням поточних і контрольних завдань, методів їх складання і/або захисту, з усіх ОК та ОП з метою збільшення їх стійкості до недоброчесного складання за допомогою безкоштовних сервісів типу GPT Chat.

Повний текст протоколу доступний за посиланням https://cutt.ly/18yuL6y  

 

on-line Засідання роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ЕлІТ
14.11.2022, Протокол №2

Були ухвалені рішення стосовно:
1. Вдосконалення навчально методичних комплексів за дисциплінами, що викладаються на факультеті
2. Вдосконалення практик інклюзивності та використання електронних навчальних платформ (LMS)
3. Підвищення стабільності навчального процесу в умовах планових та аварійних відключень електроенергії
4. Формування каталогів вибіркових дисциплін
5. Припинення практик цитування російськомовних джерел у кваліфікаційних роботах здобувачів

Повний текст протоколу доступний за посиланням http://bit.ly/3ETw2Zk

 

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2022-2023 навчальний рік

 

Розглянутий та затверджений  

на засіданні Ради з якості 

26.08.2022 р., протокол № 1

 

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

 
 1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік. 

Серпень 

2022

Пазуха І.М.

 
 1. Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2022-2023 

2. Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2023-2024 н. р.

Листопад

2022

Пазуха І.М.

Зав. кафедри

 

1. Формування навчальних планів підготовки освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» на 2023 рік прийому. 

2. Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання.

Грудень 2022

Пазуха І.М.

Зав. кафедри


Лютий Т.В.

 
 1. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2023-2024 навчальний рік. 
 2. Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2023


Пазуха І.М.


Дрозденко О.О.

 

Примітка 

Згідно  з  регламентом  роботи  Ради  з  якості  можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань.

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 0026р-52

 

Затвердити оновлений склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ у 2022-2023 навчальному році у кількості 27 осіб:

 

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Пазуха Ірина Михайлівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри інформаційних технологій.
 4. Лютий Тарас Володимирович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 5. Дворниченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Шелехов Ігор Володимирович – в.о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, доцент.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 10. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 11. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 12. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри інформаційних технологій, доцент.
 13. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 14. Леонтьєв Петро Володимирович - в.о. завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 15. Лебединський Ігор Леонідович –  завідувач кафедри електроенергетики, доцент.
 16. Любчак Володимир Олександрович - завідувач кафедри кібербезпеки, професор.
 17. Коваль Віталій Вікторович - старший викладач кафедри кібербезпеки. 
 18. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 19. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 20. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 21. Ющенко Ольга Володимирівна – доцент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні.
 22. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 23. Журба В’ячеслав Олегович - доцент кафедри комп'ютеризованих систем управління.
 24. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 25. Усенко Владислав Сергійович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ІТ-02.
 26. Євтушенко Роман Олексійович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. КБ-01.
 27. Рилова Анастасія Костянтинівна - магістр гр. ЕПм.н-11.

 

(2021-2022)

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2021-2022 навчальний рік

 

Розглянутий та затверджений 

на засіданні Ради з якості

30.08.2021 р., протокол № 1

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1

 

Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Серпень

2021

Ткач О.П.

 

 2

 

Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2021-2022

Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2022-2023 н. р.

Про результати акредитації освітньої програми ОПП Кібербезпека освітнього рівня бакалавр.

Листопад

2021

 

Ткач О.П.

 Зав. кафедри

Лаврик Т.В.

 3

 

Формування навчальних планів підготовки освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» на 2022 рік прийому.

Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання.

Грудень
2021

Ткач О.П.

Зав. кафедри

 Колесник М.М.

 4

Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2022-2023 навчальний рік.

Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2022

 

Ткач О.П.

 

Примітка

Згідно  з  регламентом  роботи  Ради  з  якості  можуть вноситися інші питання до порядку денного засідань.

 

Склад Групи експертизи якості освітніх програм факультету ЕлІТ 2021-2022 н.р.

 

 1. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 2. Марченко Анна Вікторівна – заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 3. Дворніченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 4. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 5. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 6. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 7. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 8. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 9. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 10. Великодний Дмитро Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 11. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри ІТП, доцент.
 12. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 13. Коротока Тетяна Володимирівна - асистент кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 14. Лебединський Ігор Леонідович – доцент кафедри електроенергетики.
 15. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 16. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 047р-52

 

Затвердити оновлений склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету електроніки та інформаційних технологій у 2021-2022 навчальному році у кількості 27 осіб:

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ. заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 4. Колесник Максим Миколайович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 5. Лютий Тарас Володимирович - заступник декана з міжнародної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 6. Дворніченко Аліна Василівна – заступник декана з виховної роботи, доцент, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 7. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 8. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 9. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 10. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, професор.
 11. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 12. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 13. Великодний Дмитро Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 14. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач кафедри ІТП, доцент.
 15. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 16. Коротока Тетяна Володимирівна - асистент кафедри комп’ютеризованих систем управління.
 17. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 18. Лебединський Ігор Леонідович –  доцент кафедри електроенергетики.
 19. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 20. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 21. Рогоз Владислав Миколайович – асистент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні.
 22. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 23. Шелехов Ігор Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 24. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 25. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.
 26. Сніжко Артем Ярославович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-91.
 27.  Рилова Анастасія Костянтинівна - магістр гр. ЕПм.н-11.

(2020-2021)

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2020-2021 навчальний рік

п/п

Найменування заходів методичної комісії

Термін

Доповідач

1

Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020-2021 навчальний рік.

Затвердження Робочих програм навчальних дисциплін за всіма спеціальностями факультету

Затвердження освітньої програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОР магістр у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти

Серпень

2020

Ткач О.П.

Дрозденко О.О.

 2

Аналіз перевірки кафедр/секцій до нового навчального року 2020-21

Питання щодо вдосконалення методів  дистанційного/електронного навчання..

Жовтень

2020

Ткач О.П.

Марченко А.В.

 3

Формування переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки студентів у 2020-2021 н. р.

Формування навчальних планів підготовки «бакалавр» та «магістр» на 2021 рік прийому.

Листопад
2020

Ткач О.П.

 Зав. кафедри

 4

Про результати акредитації освітньої програми - ОПП Наука про дані та моделювання складних систем освітнього рівня магістр.

Березень

2020

 

Князь І.О.
 5

Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності на 2021-2022 навчальний рік.

Підсумки роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості  вищої освіти факультету ЕлІТ.

Червень

2020

Ткач О.П.

 

 

С К Л А Д   Р А Д И

 із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ

на 2020-2021 навчальний рік

 1. Дрозденко Олексій Олександрович – декан факультету ЕлІТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 2. Ткач Олена Петрівна – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 3. Марченко Анна Вікторівна – вчений та технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ЕлІТ. заступник декана з заочної і дистанційної форм навчання, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 4. Колесник Максим Миколайович – заступник декана з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 5. Козлова Ірина Іванівна – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 6. Довбиш Анатолій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор.
 7. Коплик Ігор Володимирович – завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем, доцент.
 8. Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки, професор.
 9. Погребняк Олександр Дмитрович – завідувач кафедри наноелектроніки, професор.
 10. Проценко Іван Юхимович – завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, професор.
 11. Шуда Ірина Олександрівна – завідувач кафедри математичного аналізу і методів оптимізації, доцент.
 12. Великодний Дмитро Володимирович – завідувач секції ІКТ, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 13. Шендрик Віра Вікторівна – завідувач секції ІТП, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 14. Однодворець Лариса Валентинівна – професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
 15. Ващенко Світлана Михайлівна – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 16. Лебединський Ігор Леонідович –  доцент кафедри електроенергетики.
 17. Лебeдка Сергій Миколайович – старший викладач кафедри електроенергетики.
 18. Кулик Ігор Анатолійович – доцент кафедри електроніки та комп’ютерної техніки.
 19. Рогоз Владислав Миколайович – асистент кафедри наноелектроніки.
 20. Швець Уляна Станіславівна – доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем.
 21. Шелехов Ігор Володимирович – доцент кафедри комп’ютерних наук.
 22. Васюхно Микола Віталійович – заступник голови НТСА ЕлІТ, здобувач доктор філософії.
 23. Пелих Радислав Костянтинович – студентський декан факультету ЕлІТ, гр. ЕП-91.
 24. Сніжко Артем Ярославович – заступник студентського декана з наукової роботи, гр. ІТ-91.

(2018-2019)

Матерiали доступнi за посиланням


(2017-2018)

Матерiали доступнi за посиланням


(2016-2017)

Матеріали доступні за посиланням

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube