З метою забезпечення якості професійної підготовки випускників на основі тісного співробітництва випускових кафедр факультету із підприємствами і організаціями - роботодавцями, на факультеті створені Експертні ради роботодавців.

Зазначені ради роботодавців залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. Вони безпосередньо залучені до процесу формування освітньої програми, до роботи експертної групи, участі в акредитаційній експертизі, тощо.

 

Експертна рада роботодавців зі спеціальності КІБЕРБЕЗПЕКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Експертна рада роботодавців зі спеціальності АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ (БМІ)

Експертна рада роботодавців зі спеціальності МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ЕЛЕКТРОНІКА (ЕСК)

Експертна рада роботодавців зі спеціальності СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube