З метою забезпечення якості професійної підготовки випускників на основі тісного співробітництва випускових кафедр факультету із підприємствами і організаціями - роботодавцями, на факультеті створені Експертні ради роботодавців.

Зазначені ради роботодавців залучаються до організації та реалізації освітнього процесу. Вони безпосередньо залучені до процесу формування освітньої програми, до роботи експертної групи, участі в акредитаційній експертизі, тощо.

 

Експертна рада роботодавців зі спеціальності КІБЕРБЕЗПЕКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Експертна рада роботодавців зі спеціальності АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ (БМІ)

Експертна рада роботодавців зі спеціальності МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Експертна рада роботодавців зі спеціальності ЕЛЕКТРОНІКА (ЕСК)

Експертна рада роботодавців зі спеціальності СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook