Порядок звітування аспірантів:

  1. На початку навчання необхідно затвердити тему дисертаційної роботи та заповнити Індивідуальний навчальний план аспіранта. Це питання розглядається на вченій раді факультету, а потім затверджується на вченій раді університету.
  2. Наприкінці кожного року підготовки відбувається звітування аспірантів. Аспіранти звітують на засіданні кафедри. До ВДА подається заповнений індивідуальний навчальний план за поточний рік та план робіт на наступний рік з відмітками керівника аспіранта, який узгоджується із заступником декана факультету з наукової роботи.
  3. У разі уточнення теми роботи та/або зміни спеціальності необхідно підготувати на вчену раду університету такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про уточнення теми та/або зміну спеціальності; витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ про уточнення теми та/або зміну спеціальності. Документи подаються до секретаря вченої ради університету.

Звітування докторантів відбувається на науковій раді університету. Перед цим звіт докторанта та витяг із засідання вченої ради факультету особисто докторантом надається до ВДА 

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності потрібні такі документи:

  1. заява, підписана аспірантом, керівником, зав. кафедри та деканом факультету;
  2. реферат зі спеціальності;
  3. відзив наукового керівника на реферат з оцінкою, який має бути завірений відділом кадрів;
  4. додаткова програма, що розробляється науковим керівником та затверджується відповідними витягами з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету;
  5. посвідчення про складання окремих кандидатських іспитів (філософії та іноземної мови, посвідчення видається відділом аспірантури після складання цих іспитів).

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook