Порядок звітування аспірантів:

  1. На початку навчання необхідно затвердити тему дисертаційної роботи та заповнити Індивідуальний навчальний план доктора філософії. Це питання розглядається на засіданні кафедри, вченій раді факультету та затверджується на вченій раді університету.
  2. Наприкінці кожного року підготовки відбувається звітування аспірантів. Аспіранти звітують на засіданні кафедри. До навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації (ННЦ ПКВК) (ауд. Г-711) подається заповнений індивідуальний навчальний план за поточний рік та план робіт на наступний рік з відмітками керівника аспіранта, який узгоджується із заступником декана факультету з наукової роботи.
  3. У разі уточнення теми роботи та/або зміни спеціальності необхідно підготувати на вчену раду університету такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про уточнення теми та/або зміну спеціальності; витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ про уточнення теми та/або зміну спеціальності. Документи подаються до секретаря вченої ради університету.

Звітування докторантів відбувається на науковій раді університету. Перед цим звіт докторанта та витяг із засідання вченої ради факультету особисто докторантом надається до ННЦ ПКВК.

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube