Порядок звітування аспірантів:

  1. На початку навчання необхідно затвердити тему дисертаційної роботи та заповнити Індивідуальний навчальний план аспіранта. Це питання розглядається на вченій раді факультету, а потім затверджується на вченій раді університету.
  2. Наприкінці кожного року підготовки відбувається звітування аспірантів. Аспіранти звітують на засіданні кафедри. До ВДА подається заповнений індивідуальний навчальний план за поточний рік та план робіт на наступний рік з відмітками керівника аспіранта, який узгоджується із заступником декана факультету з наукової роботи.
  3. У разі уточнення теми роботи та/або зміни спеціальності необхідно підготувати на вчену раду університету такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про уточнення теми та/або зміну спеціальності; витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ про уточнення теми та/або зміну спеціальності. Документи подаються до секретаря вченої ради університету.

Звітування докторантів відбувається на науковій раді університету. Перед цим звіт докторанта та витяг із засідання вченої ради факультету особисто докторантом надається до ВДА 

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності потрібні такі документи:

  1. заява, підписана аспірантом, керівником, зав. кафедри та деканом факультету;
  2. реферат зі спеціальності;
  3. відзив наукового керівника на реферат з оцінкою, який має бути завірений відділом кадрів;
  4. додаткова програма, що розробляється науковим керівником та затверджується відповідними витягами з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету;
  5. посвідчення про складання окремих кандидатських іспитів (філософії та іноземної мови, посвідчення видається відділом аспірантури після складання цих іспитів).

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube