З метою збільшення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів, активізації доаспірантських форм підготовки студентів, які мають намір поступати на навчання до аспірантури Сумського державного університету:

 1. Запроваджено, починаючи з 2006-2007 н.р., організацію груп наукового резерву з числа осіб, які за рекомендацією кафедр мають намір поступати на навчання до аспірантури СумДУ
 2. Встановлено наступний порядок формування груп наукового резерву:
  • до групи наукового резерву можуть бути включені студенти випускних курсів денної форми навчання, які мають попередню рекомендацію для вступу на навчання в аспірантуру та навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» (за спеціальностями, що акредитовані за IV рівнем акредитації), або «спеціаліст» (у випадку, якщо спеціальності, за якими вони навчаються, акредитовані лише за ІІІ рівнем); виключення щодо зарахування інших категорій осіб приймаються ректором університету а підставі мотивованого подання кафедр;
  • включення студентів до вказаних груп здійснюється на підставі особистої заяви студента, що візується передбачуваним науковим керівником, зав. випускової кафедри і передається до відповідних деканатів;
  • декани факультетів (директори інститутів) на підставі поданих заяв формують списки осіб-кандидатів для включення до груп наукового резерву, які разом із заявами передаються проректору з наукової роботи для остаточного формування списку груп наукового резерву
 3. З метою підготовки осіб, зарахованих до груп наукового резерву, з дисципліни «Філософія» за програмою кандидатського екзамену, перший проректор у відповідності до кількості аудиторних годин за цією дисципліною щорічно до 10 січня складає графік занять, який передбачає закінчення аудиторних занять не пізніше вересня місяця з обов’язковим наданням реферату за вимогами кандидатського іспиту. Формою підсумкового контролю є залік з оформленням відповідної екзаменаційної відомості.
 4. Начальник навчально-організаційного відділу щорічно до 15 лютого розробляє розклад занять груп наукового резерву і надає його на затвердження першому проректору.
 5. Кафедра філософії забезпечує проведення навчальних занять з групами наукового резерву відповідно до програми кандидатського екзамену з філософії. Екзаменаційна відомість після проведення всіх підсумкових заходів передається до відділу аспірантури. Контроль за проведенням занять та підсумкового заліку покладається на проректора з наукової роботи.
 6. Проректор з наукової роботи для осіб із груп наукового резерву, які відповідно до п.5 отримали залік з дисципліни «Філософія», передбачає проведення кандидатського іспиту з цієї дисципліни протягом поточного року.
 7. Навчальн-організаційний відділ щорічно проводить розрахунки додаткових обсягів навчальних доручень кафедри філософії, що пов’язані з організацією занять в групах наукового резерву. Проведені розрахунки надаються до затвердження першому проректору.
 8. Формування груп наукового резерву та організація занять проводиться щорічно (відповідальні – перший проректор та проректор з наукової роботи).

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook