Галузь знань: Освітня програма:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Нанотехнології та біомедичні системи

АКТУАЛЬНІСТЬ

Комп’ютерні електронні біомедичні системи, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних – ось далеко неповний перелік сучасного біомедичного електронного обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

ПІДГОТОВКА

Розробка нових електронних приладів та вдосконалення існуючих неможливі без поєднання фундаментальних фізико-математичних, медико-біологічних та медико-технічних знань. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання комп’ютерної техніки та мікропроцесорів, а також унікальну міждисциплінарну підготовку в галузі дослідження, розроблення та експлуатації складного медичного обладнання, застосування сучасних медико-технічних інформаційних технологій, отримують знання з фундаментальних принципів функціонування живих систем. Крім цього, спеціальна профілююча підготовка закладається на основі знань у галузі дифракційної електроніки, іонно-плазмових технологій та нанотехнологій.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки (у тому числі і медико-біологічного характеру). Вони спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикаментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики, інженерами на підприємствах, робота яких пов’язана зі створенням та модернізацією електронного та комп’ютерного обладнання.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: [email protected] [email protected]

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook