Галузь знань: Освітня програма:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Нанотехнології та біомедичні системи

АКТУАЛЬНІСТЬ

Комп’ютерні електронні біомедичні системи, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних – ось далеко неповний перелік сучасного біомедичного електронного обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

ПІДГОТОВКА

Розробка нових електронних приладів та вдосконалення існуючих неможливі без поєднання фундаментальних фізико-математичних, медико-біологічних та медико-технічних знань. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання комп’ютерної техніки та мікропроцесорів, а також унікальну міждисциплінарну підготовку в галузі дослідження, розроблення та експлуатації складного медичного обладнання, застосування сучасних медико-технічних інформаційних технологій, отримують знання з фундаментальних принципів функціонування живих систем. Крім цього, спеціальна профілююча підготовка закладається на основі знань у галузі дифракційної електроніки, іонно-плазмових технологій та нанотехнологій.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки (у тому числі і медико-біологічного характеру). Вони спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикаментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики, інженерами на підприємствах, робота яких пов’язана зі створенням та модернізацією електронного та комп’ютерного обладнання.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube