Галузь знань: Освітня програма:

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електронні інформаційні системи

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сучасний стан розвитку науки і техніки характеризується зростанням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. За даними статистики, до 80 % від обсягу всієї світової промисловості займає саме електроніка. Скрізь ми стикаємося з електронними пристроями та системами, до яких належать: сенсори різного функціонального призначення; мікропроцесорні пристрої та системи керування об'єктами; пристрої зв'язку і телекомунікаційні системи; комп'ютерні системи загального і спеціального призначення. Об’єктом професійної діяльності спеціалістів спеціальності «Електроніка» (освітня програма «Електронні інформаційні системи») є сенсорні системи, Internet технології, системи комп’ютерного зору,  локальні і глобальні комп’ютерні мережі, пристрої та системи відображення інформації, волоконно-оптичні лінії зв’язку, системи комп’ютерної обробки результатів експериментальних досліджень, розробка нових матеріалів електронної техніки у вигляді гранульованих або високоентропійних плівкових сплавів, магніто-неоднорідних структур та вивчення їх властивостей.

ПІДГОТОВКА

У рамках освітньої програми «Електронні інформаційні системи» студенти  проходять фундаментальну підготовку з електронного мікроприладобування, спінтроніки і сенсорної техніки на основі наноматеріалів, що надає студентам глибоке розуміння принципів функціонування сучасних пристроїв – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, комп'ютеризованих автоматичних ліній, волоконно-оптичних систем зв’язку та джерел живлення, включаючи зарядні пристрої смартфонів і ноутбуків.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Перевагами випускників освітньої програми «Електронні інформаційні системи» спеціальності «Електроніка» є універсальність їх професійної підготовки, що забезпечує працевлаштування в науково-дослідних установах та на промислових підприємствах, робота в яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямами мікроприладобудування, сенсорної техніки, наноелектроніки і спінтроніки; навчальних закладах освіти (школи, професійні ліцеї, технікуми, вищі навчальні заклади освіти);  IT- компаніях (NetCracker, PortaOne, ПАТ «Укртелеком», MindK тощо),  комп'ютерних фірмах (CompService, Спектр-АС, ПрофТел), які займаються виробництвом, програмуванням, обслуговуванням і ремонтом комп'ютерної та сенсорної техніки; підприємствах приладобудування та енергетики (Shkoda Transportation, ПАТ «Сумиобленерго» та ін.), що займаються виробництвом та експлуатацією електронного обладнання, сенсорних і робототехнічних комплексів.

Після закінчення навчання магістри можуть отримати ступінь Доктора філософії та Доктора наук за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» в аспірантурі та докторантурі при кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики  або в аспірантурах іноземних закладів:  Інституті ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків), Інституті фізики (м. Братислава, Словаччина), Технічний університет (м.Люблін, Польща),  Карловому університеті (м. Прага, Чехія), Інституті фізики Університету ім. Й. Гуттенберга (м.Майнц, Німеччина) та Університеті Лорієн (м.Нансі, Франція).

 

 

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube