Галузь знань: Освітня програма:

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електронні системи та компоненти

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

У наш час електроніка є рушійною силою сучасного розвитку науки і техніки. Спираючись на досягнення електроніки і новітні електронні технології як на фундамент, набувають вражаючого розвитку інформаційні та комунікаційні технології, комп'ютерні технології та різноманітні комп'ютерні системи від систем штучного інтелекту і комп'ютерного зору до звичайних смартфонів і мікроконтролерних пристроїв керування побутової техніки. Сьогодні ми можемо спостерігати як на зміну всеохоплюючої цифровізації усіх сфер людського життя стрімко приходить їх комп'ютеризація, коли комп'ютерна техніка та штучний інтелект усе глибше й глибше проникають в усі ланки суспільства – промисловість, комерційну та бізнесову діяльність, освіту та звичайний людський побут. Кафедра електроніки і комп'ютерної техніки, відкликаючись на потреби сьогодення, проводить підготовку фахівців з технічної електроніки, які спеціалізуються на розробці і програмуванні комп'ютерної техніки, обслуговуванні, налагоджуванні та ремонті різноманітних комп'ютерних систем.

ПІДГОТОВКА

В рамках спеціалізації "Електронні системи та компоненти" спеціальності "Електроніка" студенти, окрім фундаментальних знань і навичок з промислової електроніки, отримують поглиблені знання і навички в області комп'ютерної техніки, комп'ютерних систем управління і комп'ютерних мереж.

Фундаментальна підготовка з технічної електроніки надає студентам глибоке розуміння принципів побудови і роботи сучасних електронних пристроїв і систем – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, верстатів з числовим програмним управлінням, 3D принтерів і комп'ютеризованих автоматичних ліній. Студенти здобувають навички самостійного проектування, виготовлення, програмування й налаштування різних електронних систем – від побутових до складних промислових: джерел живлення, включаючи сонячні елементи, зарядних пристроїв, смартфонів і планшетних комп'ютерів, мережевого обладнання, мікроконтролерних систем керування і обробки інформації.

За результатами підготовки з спеціалізації "Електронні системи та компоненти" студенти отримують поглиблені знання з комп'ютерної електроніки, набувають уміння із застосування і розробки нових комп'ютерних технологій, побудови різних комп'ютерних систем, їх програмування та налаштовування, включаючи глобальні і локальні комп'ютерні мережі. За час підготовки студенти навчаються розробляти та програмувати мобільні та вбудовані (Embedded) комп'ютерні системи, будувати і налагоджувати сучасні робототехнічні комплекси і системи комп'ютерного зору, активно впроваджувати технології 3D друку, Internet технології та системи штучного інтелекту у промисловість, комерційну діяльність та інші ланки людського життя. Студенти глибоко оволодівають JAVA технологіями і Android системами, Unix подібними і WebSCADA-системами, застосовуючи при цьому сучасне програмне забезпечення і сучасні мови програмування. В рамках спеціалізації "Електронні системи та компоненти" існують вибіркові складові навчальних програм "Мобільні комп'ютерні системи", "Промислові комп'ютерні системи" та "Системи комп'ютерного зору".ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Перевагами випускників спеціалізації "Електронні системи та компоненти" спеціальності "Електроніка" є універсальність і гнучкість їхньої професійної підготовки, гостра необхідність у фахівцях такого профілю, що забезпечує їхнє працевлаштування в різних галузях науки, виробництва, бізнесу. Глибокі фундаментальні знання дозволяють їм легко опанувати суміжні напрями і спеціалізації, пов'язані з комп'ютерними науками, інформаційними технологіями, інженерією програмного забезпечення, кібербезпекою тощо. Серед замовників випускників спеціалізації "Електронні системи та компоненти" спеціальності "Електроніка" компанії і підприємства IT-сфери (AT&T, PortaOne, ПАТ "Укртелеком", Volya, MindK тощо), комп'ютерні фірми і сервісні центри (CompService, Астрон, Спектр-АС, ПрофТел тощо), які займаються виробництвом, програмуванням, обслуговуванням, ремонтом і реалізацією комп'ютерної електронної техніки, машинобудівні, приладобудівні і енергетичні підприємства (Shkoda Transportation, ПАТ "Сумиобленерго", АО "Насосэнергомаш" тощо) які експлуатують та створюють комп'ютеризовані системи, робототехнічні комплекси, різноманітне електронне та енергетичне обладнання.

 

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube