Галузь знань: Освітня програма:

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Комп'ютеризовані системи управління та робототехніка

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сучасні технічні та організаційні системи управління – це складні інформаційно-технологічні комплекси на основі потужних комп'ютерних мереж. Системи управління є засобами, що забезпечують мобільність та ефективність сучасної промисловості та економіки промислово розвинутих країн. На теперішній час більшість об'єктів виробничої діяльності не можуть ефективно функціонувати без складних організаційних та технічних систем управління.

ПІДГОТОВКА

Основною перевагою випускників спеціальності «Системи управління і автоматики» є засвоєння ними найбільш широкого спектру технічних знань: від спеціальних розділів математики та фізики, присвячених системам автоматичного керування та контролю, до загальної теорії систем. Студенти отримують знання, які визначаються сучасною тенденцією розвитку – впровадженням комп'ютерних систем автоматики і управління у всіх галузях техніки та технологій, а саме промислового виробництва, транспорту, зв'язку, комунального господарства, енергетики та ін. Фахівці мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій. Об’єктами професійної діяльності фахівців у галузі системної інженерії є системи та пристрої управління, які реалізовані на мікропроцесорах та ЕОМ, електромеханічні системи автоматизації, автоматизовані технологічні системи, комп’ютеризовані адміністративні та соціальні системи, комп’ютерні мережі.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Широкий технічний світогляд забезпечує швидке та перспективне працевлаштування випускників спеціальності в найбільш динамічних та ефективних галузях господарства: машинобудування, хімічна та нафтова промисловість, енергомашинобудування, енергетичний комплекс, системи автоматизації комерційної діяльності підприємств, банківська справа. Потужна комп’ютерна підготовка також дозволяє випускникам даної спеціальності працевлаштовуватися на посади адміністраторів комп’ютерних мереж, програмістів прикладного програмного забезпечення.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook