Галузь знань: Освітня програма:

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Мережеві та інтернет-технології

АКТУАЛЬНІСТЬ

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. Революційні зміни, які відбуваються в нашому житті, бізнесі, соціальній та промисловій інфраструктурі, пов'язані саме з телекомунікаціями та мережевими технологіями. Вже нікого не дивує те, що знаходячись на величезній відстані від місця події, можна бути її повноправним учасником, будь-то бізнес-форум, комерційний проект або наукова конференція. За оцінками експертів впровадження багатьох революційних телекомунікаційних технологій намічається на початок-середину 2030-х років. Вже зараз на підході до впровадження такі новітні технології як Інтернет речей, Інтернет-телебачення, мобільний зв'язок покоління 5G, тощо. Щорічне зростання на 25% сектору інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій суттєво перевищує показники росту кращих економік світу, а світові ІТ-бренди в галузі телекомунікацій стали найвдалішими бізнес-проектами останніх десятиліть. Кафедра електроніки і комп'ютерної техніки, відповідаючи викликам сучасної ІТ-сфери, спираючись на новітні досягнення в області телекомунікацій і сучасну лабораторну базу, впроваджує підготовку фахівців з телекомунікацій, які спеціалізуються на розробці і застосуванні сучасних мережевих та Internet-технологій.

ПІДГОТОВКА

У процесі навчання зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" освітньої програми "Мережеві та Інтернет-технології" студенти вивчають дисципліни, які дають фундаментальні знання про інформацію, способи її обробки, розподілу та захисту в телекомунікаційних системах та комп'ютерних мережах, глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та технічні засоби зв’язку. Сумісно з навичками використання програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах, а також умінням створювати та використовувати Internet-технології, студенти оволодівають здатністю проектувати нові телекомунікаційні та інформаційні мережі, цифрові системи передачі та комутації даних, монтувати та налагоджувати цифрові та оптичні модулі мереж. Значний обсяг навчальних дисциплін спрямований на надання студентам ґрунтовних навичок програмування телекомунікаційних систем та комп'ютерних мереж, Unix подібних систем, мобільних пристроїв комунікацій, Web-програмування та програмування IP-телефонії, створення розподілених баз даних. Знаючи особливості телекомунікаційних мереж, які є основою більшості сучасних інформаційних технологій, студенти можуть легко опанувати суміжні напрями ІT-сфери: програмну та комп'ютерну інженерію, безпеку інформаційних та комунікаційних систем.


.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Більшість аналітиків вважають ринок праці у сфері телекомунікацій та Інтернет-технологій найбільш перспективним у ХХІ столітті, що підтверджується 30-50% динамікою попиту фахівців у цій IT-сфері. Як наслідок, на фахівців зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" спеціалізації "Мережеві та Інтернет-технології" існує значний попит серед державних та комерційних установ як в Україні, так і в світі. Фахівці в галузі телекомунікацій працюють в національному операторі зв’язку ПАТ "Укртелеком", в комерційних операторах та провайдерах мобільного зв’язку та Інтернет-послуг "Київстар" "Vodafone", "Inter Telecom" та "Воля", в державних і комерційних телерадіокомпаніях. Фахівці в галузі телекомунікацій можуть успішно працювати у світових провідних компаній з виробництва та програмування телекомунікаційного та мережевого обладнання таких, як "Samsung", "Cisco", "Alcatel" і D-Link, і працевлаштовуватися до світових Internet-провайдерів та компаній з управління та програмування телекомунікацій ATT, Comcast, Free, Internode, NetCracker, PortOne тощо.


 

 

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube