Галузь знань: Освітня програма:

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Спеціальність «Інформаційні технології проектування» являє собою унікальне поєднання комп'ютерних та інженерних дисциплін, що дозволяє здобути усесторонню збалансовану освіту, дає можливість знайти роботу на підприємствах різного профілю діяльності: в банках, в державних установах, на заводах, на підприємствах, що займаються розробкою програмного забезпечення, в науково-дослідницьких інститутах. Спеціалісти з інформаційних технологій проектування – це універсальні фахівці, які здатні працювати в різних галузях промисловості та комерційних структурах, що потребують застосування сучасних інформаційних технологій. Це призводить до постійного зростання попиту на даних спеціалістів на ринку праці, і саме тому факультетом Електроніки та інформаційних технологій здійснюється підготовка професіоналів у галузі використання інформаційних технологій, здатних кваліфіковано вирішувати питання розробки, впровадження та експлуатації інформаційних систем, що призначені для підтримки та обміну даними у системах управління організаціями та підприємствами різних галузей.

ПІДГОТОВКА

Підготовлені фахівці, зокрема, забезпечують професійне проектування, розробку, впровадження та експлуатацію CAD/CAМ/CAE та PDM систем для високотехнологічних підприємств. Студенти також отримують підготовку з базових інженерних дисциплін, програмування, 3D-дизайну, адміністрування комп’ютерних мереж та баз даних, що значно поширює коло їх можливого працевлаштування. Зокрема, студенти вивчають методи розробки прикладних програмних систем проектування з використанням сучасних інформаційних технологій; методи проектування та експлуатації баз знань і баз даних; використання методів і засобів пошуку, одержання, обробки і використання інформації за допомогою глобальних і локальних телекомунікаційних мереж; створення інтегрованих систем проектування і моделювання спеціального призначення з використанням сучасних комп'ютерних технологій; розробки і проектування комп'ютерних систем та мереж; розробки і менеджменту інформаційних ресурсів.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності працевлаштовуються на посади системних аналітиків, програмістів, системних адміністраторів, фахівців з ІТ-менеджменту у спеціалізованих ІТ-підрозділах, що займаються супроводом та розробкою сучасних інформаційних систем та технологій, роботою із сучасними комп'ютерними системами проектування і моделювання в електроніці і телекомунікації (схемотехніка, конструювання, технологія виробництва).

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Харківська, 116, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube