Галузь знань: Освітня програма:

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

АКТУАЛЬНІСТЬ

Існування людини у сучасному насиченому інформаційному просторі неможливе без знання передових інформаційних технологій. Розвиток інформаційних технологій неможливий без фундаментальних знань сукупності сучасних математичних методів аналізу та синтезу систем і процесів, а також без володіння обчислювальною технікою на високому професійному рівні. Саме спеціальність «прикладна математика» забезпечує інтегровану підготовку кадрів, які найбільш повно відповідають сучасним уявленням щодо вимог до спеціалістів у сфері ІТ-технологій.

ПІДГОТОВКА

Студенти даної спеціальності отримують підготовку високого рівня, орієнтовану на практичне застосування математичних методів та засобів сучасних ІТ-технологій у розв’язуванні широкого кола інженерних задач у різних сферах діяльності: виробничій, економічній, екологічній, банківській і т.д. Протягом навчання студенти отримують фундаментальну комп’ютерну та математичну підготовку, у поєднанні з вмінням ставити, аналізувати та ефективно розв’язувати сучасні прикладні проблеми, отримують знання, пов’язані з обробкою та аналізом даних, моделюванням та прогнозуванням розвитку економічних, фізичних та біологічних систем і процесів, у галузі захисту інформації в банківській системі, системах електронної комерції.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності «Прикладна математика» зможуть успішно працювати там, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, вміння максимально використовувати інтелектуальні можливості персональних комп’ютерів і виконувати роботу, пов’язану з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій. За профілем підготовки вони можуть займати посади: математика-аналітика, дослідника, прикладного програміста, спеціаліста з Web-дизайну, IT-інженера, спеціаліста з інформаційної безпеки, наукового співробітника науково-дослідницьких та проектно-конструкторських закладів та підприємств різного профілю, управлінського персоналу в підрозділах організацій та установ незалежно від їх профілю.

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube