Галузь знань: Освітня програма:

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Фізика та інформатика

АКТУАЛЬНІСТЬ

Фізика є фундаментальною наукою, без вивчення якої неможливий розвиток будь-якого з технічних напрямків. Відкриття фізичних законів сприяло тому, що всі винаходи перебували в процесі постійного вдосконалення, націленого на створення нових, більш функціональних технічних засобів. Вивчаючи природні явища, різноманіття яких представлено навколишнім світом, людина прагнула підкорити їх, змусити служити собі на благо, що сприяло створенню продуктів рукотворної праці. Вчені-фізики прагнуть не тільки відкрити природні явища, а й систематизувати їх загальні властивості, прийти до досконалому розуміння навколишнього матерії. Законам фізики підпорядковані всі галузі сучасної науки, техніки та виробництва. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу зробило знання фізичних основ будь-якої технічної галузі найбільш затребуваними серед фахівців, так як область саме цих знань необхідна при конструюванні радіотехнічних та електронних засобів, у сфері як теоретичних, так і експериментальних досліджень, в розробці і промисловому виробництві інтегральних мікросхем, сенсорних систем, систем комп’ютерного зору, комп’ютерних мереж, волоконно-оптичних лінії зв’язку, приладів спінтроніки.  

ПІДГОТОВКА

Студенти спеціальності «Середня освіта. Фізика» проходять фундаментальну і професійну  підготовку з фізики, інформатики, методики викладання фізики і комп’ютерних дисциплін, психології та педагогіки та одночасно, в процесі навчання отримують додаткові знання в галузі математики, електроніки, нанотехнологій. Обравши для себе дану спеціальність, студенти не тільки відкриють для себе цей безмежний захоплюючий світ природи, а й зможуть залишити свій слід у сучасній науці, займаючись науково-дослідною роботою.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Особливістю освітньої програми «Фізика та інформатика» спеціальності «Середня освіта. Фізика» є універсальність професійної підготовки випускників, яка забезпечує працевлаштування на посадах як в Україні, та і за її межами: навчальних закладах освіти (вчителі шкіл, викладачі ліцеїв, технікумів та вищих навчальних закладів освіти; методисти міських та районних відділів освіти; директори навчальних закладів; керівники адміністративно-управлінського апарату закладів освіти);  науково-дослідних установах та промислових підприємствах (провідні наукові співробітники; завідуючі науково-дослідних установ та лабораторій, інженерні посади, пов'язані з розробкою і реалізацією програмних продуктів), робота в яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямами мікроприладобудування, сенсорної техніки та наноелектроніки; IT- компаніях (NetCracker, PortaOne, ПАТ «Укртелеком», MindK тощо).

Випускники бакалавратури мають можливість пройти паралельне навчання в університетах Чехії і Польщі та стажування в Інституті ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків), Інституті фізики (м. Братислава, Словаччина), Університету ім. Й. Гуттенберга (м.Майнц, Німеччина) та Університеті Лорієн (м.Нансі, Франція).

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-233, ауд. ЕТ-239 

 

Каб. ЕТ-233 (спеціальності ІН, ІТП, ПМ):
+380 542 33 11 72
+380 99 538 59 40 (+ Telegram)

Каб. ЕТ-239 (спеціальності ЕС, ЕП, ТК, ЕТ, КБ, СУ, ФЕ, СФ):
+380 542 33 71 44
+380 95 340 28 37 (+ Telegram)

 

Електронна пошта деканату
[email protected]
(для студентів щодо навчання, стипендій, довідок тощо)

Електронна пошта приймальної комісії факультету
[email protected]
(для абітурієнтів щодо правил прийому,
пільг під час вступу, подання заяв тощо)

 

Спільнота абітурієнтів у Instagram:  @elit_sumdu

Наш канал на YouTube