З 9 по 14 вересня на березі Чорного моря в с.м.т. Затока (Одеська область) пройшла вже традиційна 8-ма Міжнародна конференція «Наноматеріали: застосування та властивості» (2018 IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties) організатором якої є факультет електроніки та інформаційних технологій СумДУ.

Протягом 6 робочих днів було заслухано 4 пленарні доповіді, 23 – запрошені, 55 усних доповідей та представлено більше 120 постерних. Потрібно відмітити пленарні виступи проф. Герріта Бауера з Університету матеріалознавства Університету Тогоку (Японія), який виступив з доповіддю про майбутні перспективи наноструктурованих ітрій-гранатових плівок у спінтроніці; проф. Юрія Гогоци (Університет Дрекселя, США), який розповідав про новий клас 2D компаундів під назвою Mxenes; проф. Портлендського національного університету (США) Джеймс Морріс представив доповідь на тему сучасних методів отримання наноструктур. Професор Інституту інженерії поверхні м. Лейбніц (Німеччина) виступив з двома лекціями: в першій доповіді окреслив сучасний стан плазмових та іонно-променевих технік обробки поверхонь та як головний редактор журналу Journal of Applied Physics (AIP Publishing) презентував чудову навчальну лекцію щодо підготовки наукових статей.

Крім того, було проведено нараду за круглим столом на тему «Future of Ukrainian Science & Education», за участю заступника міністра освіти та науки України, проф. Стріхи М.В., заступника голови наукового комітету національної ради України з питань розвитку науки і технологій, проф. Колежука О.К., заступника голови Ради молодих вчених НАН України, мол. наук. співроб. Безвершенко Ю.В. та директора Інституту наноматеріалів при Університеті Дрекселя (США), проф. Гогоци Ю.Г. (згідно даних Scopus індекс Гірша дорівнює 106, найцитованіший науковець українського походження). Також в дискусії приймали участь головний редактор наукового журналу Journal of Applied Physics (США), проф. Андре Андерс та проф. Джеймс Морріс – заступник директора спільноти ІЕЕЕ.

Загалом у конференції взяло участь понад 250 учасників (більше 100 – іноземці) з 27 країн світу. Зокрема, це Польща, Білорусь, США, Німеччина, Японія, Китай, Литва, Казахстан, Південна Корея, Канада, Франція, Туреччина та інші. Уперше взяли участь у конференції представники Швейцарії, Швеції та Естонії.

Згідно меморандуму, підписаного із спілкою ІЕЕЕ, праці конференції, що задовольняють вимогам ІЕЕЕ, будуть опубліковані у «Збірнику матеріалів 8-ї Міжнародної конференції «Наноматеріали: застосування та властивості» (ISBN: 978-1-5386-5333-3) та проіндексовані БД Scopus і WoS Core Collection. Також вибрані статті будуть опубліковані у тематичному випуску «Trends in Novel Magnetic Materials & Spin-related Phenomena at Nanoscale» наукового журналу «The Journal of Magnetism and Magnetic Materials» (Elsevier), IF (2017) = 3,06 і у вигляді монографії видавництва Springer Nature за редакцією проф. Погребняка О.Д. (СумДУ) та проф. Новосада В.О. (Аргонська національна лабораторія, США).

По закінченню конференції кращі усні та постерні доповіді були відзначені спеціальною нагородою «Rising Star in Nanoscience & Nanotechnology» та грошовою премією в розмірі 100 USD. Крім того, завдяки залученню грантових коштів (посольства США в Україні) та від спонсорів (Angstrom Engineering Inc., STAR Cryoelectronics LLC, AJA International Inc., attocube AG, Quantum Opus LLC, Bruker BioSpin), в цьому році вдалося забезпечити понад 50 travel-грантів для молодих вчених у розмірі 5000 грн.

В конференції прийняли участь науковці та аспіранти з трьох факультетів та інститутів СумДУ — ЕлІТ, ТеСЕТ та МІ, делегація з СумДУ була одна з найбільших, завдяки можливостям, які надає конференція незабаром ми зможемо побачити створення нових спільних наукових груп та співпраці з провідними західними нануковими установами.

 

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172
+38 (099) 402 54 93

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook