Документи для відділу аспірантури

  1. На початку навчання необхідно затвердити тему дисертаційної роботи (підготувати витяги з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету ЕлІТ), заповнити Індивідуальний навчальний план аспіранта.
  2. Наприкінці кожного року навчання необхідно підготувати такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри (перший та другий рік, третій рік); витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ (перший та другий рік, третій рік); звіт аспіранта; заповнити індивідуальний навчальний план на наступний рік.
  3. У разі зміни спеціальності та уточнення теми роботи необхідно підготувати на Вчену Раду університету (за 2-3 дні до її проведення, подавати Рубану Анатолію Івановичу) такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про уточнення теми та зміну спеціальності; витяг з протоколу засідання вченої ради факультету ЕлІТ про уточнення теми та зміну спеціальності.

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності потрібні такі документи:

  • заява, підписана аспірантом, керівником, зав. кафедри, деканом;
  • реферат зі спеціальності;
  • відзив наукового керівника на реферат з оцінкою, який має бути завірений відділом кадрів;
  • додаткова программа, що розробляється науковим керівником та затверджується відповідними витягами з протоколів засідання кафедри та Вченої Ради факультету;
  • посвідчення про складання окремих кандидатських іспитів (філософії та іноземної мови, посвідчення видається відділом аспірантури після складання цих іспитів).

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172
+38 (095) 460 84 16

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook