Освітньо-наукова програма

Шифр та назва наукової спеціальності

Ліцензований обсяг

Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів

104 Фізика та астрономія

41

Фізика конденсованого стану

Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

23

Прикладна математика

113 Прикладна математика

13

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

21

Контактна інформація

 

Факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, 40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. ЕТ-239

 

Телефони приймальні деканату факультету електроніки та інформаційних технологій:
+38 (0542) 687 845
+38 (0542) 331 172
+38 (095) 460 84 16

 

Електронна адреса деканату факультету електроніки та інформаційних технологій: info@elit.sumdu.edu.ua elit@pk.sumdu.edu.ua

 

Спільнота абітурієнтів факультету електроніки та інформаційних технологій:
Facebook