Д 55.051.02 доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:

  • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
  • 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Голова спецради – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи Чорноус Анатолій Миколайович, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар – к.ф.-м.н., доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Чешко Ірина Володимирівна, спеціальність 01.04.01.

Телефон +38(0542) 335-612, +38(0542) 687-751, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 – по 10.07.2019 р.

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.02

Contacts

 

Faculty of Electronics and Information Technology, Sumy State University
2, R.-Korsakova, str., Room ET239, 40007

 

Contact us by e-mail: info@elit.sumdu.edu.ua

 

Connect with us:
Facebook